Macedonia - kościół

Macedonia i jej atrakcje

Jest ważną częścią bałkańskiej mozaiki, zaś jej położenie geograficzne sprawiło, że region ten ma swój wyjątkowy charakter. Od wieków jest Macedonia świadkiem burzliwych oraz ważnych wydarzeń historycznych. W 1991 roku powstała niepodległa Republika Macedońska, jednak nie objęła ona swymi granicami całej historycznej Macedonii. Do dnia dzisiejszego rodzinna ziemia Aleksandra Wielkiego pozostaje podzielona pomiędzy trzy państwa. Jednym z nich jest oczywiście sama Macedonia, a oprócz niej – Grecja i Bułgaria.

Choć najnowsza historia Macedonii wiąże się z dziejami państwa jugosłowiańskiego, najbardziej znana jest z wydarzeń, które miały miejsce na jej terenie w okresie starożytnym. Nic w tym dziwnego, wszak Macedonia to rodzinna ziemia jednego z wybitniejszych wodzów w dziejach świata – Aleksandra Macedońskiego. Była też w przeszłości Macedonia prowincją rzymską, zaś później bizantyjską. Władali nią Turkowie, zaś pięć wieków tureckich rządów na tym obszarze pozostawiło po sobie wiele widocznych do dnia dzisiejszego śladów. Burzliwy był również dla Macedonii wiek XX, kiedy to kraina ta podzielona została między kilka państw. Po zakończeniu I wojny światowej znalazła się w granicach Jugosławii, zaś po II wojnie stała się jedną z jej związkowych republik. Przełom XX i XXI wieku również nie był dla Macedonii zbyt spokojny. Choć powstało niepodległe państwo, nadal istniał problem macedońskich Albańczyków. Stąd też starcia zbrojne, do których doszło w 2001 roku.

Wakacje w Macedonii

Choć niespokojna i nękana licznymi konfliktami, Macedonia jest pięknym krajem i warto odwiedzić go w czasie swych podróży po świecie. Wśród licznych zabytków czekają tu na turystów zarówno obiekty pamiętające okres rzymski i bizantyjski, jak i zabytki związane z panowaniem tureckim. Wśród ważniejszych miejscowości na uwagę zasługuje Skopje, a tam cennymi pamiątkami z przeszłości są m. in. katakumby kościoła św. Dymitra oraz słynny bazar. Pięknie prezentuje się również cerkiew z bizantyjskimi freskami, którą można ujrzeć w miejscowości o nazwie Nerezi oraz klasztor św. Jovana Bigorskiego w pobliżu Debar. Atrakcyjna jest również miejscowość Ochryda, w której znajduje się malowniczo położone jezioro oraz cytadela. Jeziora: Ochrydzkie i Prespy są dla Macedonii bardzo ważnym elementem nie tylko krajobrazu, ale również gospodarki. Kraj ten przeżywa dość głęboki kryzys, dlatego tak wiele uwagi poświęcają Macedończycy rozwojowi turystyki na terenie swego kraju. Szczególnie cenne pod tym względem jest Jezioro Prespa, leżące na granicy z Albanią i Grecją. Ze względu na fakt, iż jego brzegi zamieszkuje wiele rzadkich gatunków zwierząt, jest ono objęte częściową ochroną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *